מהי בנייה ירוקה? מהו היתר בנייה? גילאת גרינברג מפרטת אודות 5 מושגים בסיסיים בנדל"ן שכדאי להכיר

 

בנייה ירוקה

גילאת גרינברג מסבירה כי מדובר בגישה כוללת לתכנון, לבנייה ותפעול של בתים ובניינים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים. מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בשיטה זו נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה וחומרים ממוחזרים ובתכנון שמאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה.

 

גודל הדירה

נדל"ן מושגים

בישראל מחושב גודל הדירה על פי תקן ישראלי 975, הקובע את אופן חישוב השטח בדירת מגורים. על פי יועצת הנדל"ן גילאת גרינברג, התקן מחלק את שטח הדירה לשניים: שטח דירה אפקטיבי (שטח "נטו") ושטח נומינלי (שטח "ברוטו"). השטח האפקטיבי כולל את כל שטח הדירה, כולל השטח שמתחת לקירות, השטח של פנים הדירה והשטח של קירות החוץ. אם יש קירות משותפים בין דירות, ייחשב לכל דירה מחצית השטח שמתחת לקיר המשותף. השטח האפקטיבי הוא זה שנרשם בדרך כלל בלשכת רישום המקרקעין, תחת הסעיף גודל הדירה. הממ"ד (מרחב מוגן דירתי), שעל פי חוק נבנה בכל דירה שתוכננה לאחר שנת 1991, בעקבות מלחמת המפרץ, מחושב בתוך שטח הדירה כחדר לכל דבר.

השטח הנומינלי של הדירה כולל את השטח האפקטיבי ואת השטח המשותף לכלל הדיירים בחדר המדרגות.  שטח זה מחולק באופן יחסי לגודל הדירה. לכל דירה נהוג לצמיד שטחים נוספים כגון חנייה, חלק יחסי של גג הבניין (במקרה שהוא משותף לכל הדיירים) ומרחב מוגן קומתי. שטחים אלה לא מחושבים בשטח הדירה ומצוינים בלשכת רישום המקרקעין כ"שטח מוצמד".

 

גוש / חלקה

קוד מספרי שלפיו ניתן לזהות נכס מקרקעין. אפשר לומר שזהו מספר תעודת הזהות של הנכס. מדינת ישראל מחולקת בשטחה לגושים. לכל גוש יש מספר זיהוי. כל גוש מחולק לחלקות, ממוספרות אף הן. החלקות שהן בית משותף מחולקות גם לתת-חלקות. למידע נוסף ניתן לפנות לגילאת גרינברג בפייסבוק.

 

היתר בנייה

גילאת גרינברג מסבירה כי זהו האישור החוקי לבנייה הניתן מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר בנייה ניתן לרוב לתקופה של שנה מיום הוצאתו וממנו ניתן ללמוד על היקף זכויות הבנייה למבנה הספציפי. היתר הבנייה הפורמלי מבוסס על תשריט להיתר המכונה "גרמושקה", שכולל את תרשים החלקה או המגרש, תרשים סביבה, טבלת שטחים, וכן התוספת, השינוי או ההריסה בחתך קומתי.

מההיתר גם ניתן ללמוד את שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בניין עיר החלות על הנכס, הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מקומות החניה ועוד. על התשריט להיות חתום ומאושר להיתר על ידי הוועדה לתכנון. ללא היתר זה, אי אפשר להתחיל לבנות.

 

מחירוני נדל"ן

מחירונים ארציים לבתים ודירות, שנקבעים לפי מספר מאפיינים, כגון היישוב, סוג הנכס, קומה, מספר חדרים, מעלית ועוד. מחירון כזה נותן מושג ראשוני וכללי בלבד, ואינו יכול להוות תחליף להערכת שווי מקצועית, כגון זו של שמאי מקרקעין.