קרנות סיוע לעסקים הן מקורות כסף בשוק ההון אשר מטרתן העסקית היא להשקיע בעסקים אשר זקוקים לתמיכה כלכלית. קרנות אלה הן חברות אשר משקיעות את כספן לזמן מוגבל ובתנאים מוסכמים מראש, על מנת לצבור הון נוסף על ידי ריביות ולהגדיל את רווחיהן.

קרנות סיוע לעסקים הן למעשה עסק למטרת רווח המעוניין להשקיע את כספו בעסקים בעלי פוטנציאל. לאחר בדיקה כלכלית מדוקדקת, אשר מוכיחה כדאיות במתן הלוואות לעסקים, הקרן תסכים ותרצה לשתף פעולה כגוף מממן ותהיה בעלת אינטרס משותף עם הגוף העסקי המבקש, לתקופת ההלוואה.

השוק הפיננסי מכיל אפשרויות בחירה רבות למימון לעסקים והתחרות בו גדלה. תחרות זו פותחת בפני בעלי עסקים מגוון אפשרויות בחירה ודורשת ידע והכרת המוצרים המוצעים. כדי לקבל מימון על ידי קרנות סיוע לעסקים יש לבדוק אלו ערוצים מתאימים ופתוחים עבור הגוף העסקי המבקש.

עסקים רבים זקוקים למינוף כלכלי כדי לפתח את העסק, עסקים אחרים נתקלים בקשיים כלכליים שבולמים את שגשוגם ולעתים את אפשרותם לשרוד. פעמים רבות הבנקים וחברות האשראי מוגבלים בעצמם בחוקים נוקשים ומתקשים לאפשר הגדלת נפח מסגרת אשראי ותזרים מזומנים גדול יותר. קרנות בערבות המדינה, קרנות  סיוע לעסקים וקרנות פילנטרופיות פותחות שערים כלכליים נוספים למתן הלוואות.

קרנות סיוע לעסקים כהלוואות בערבות המדינה הן הקרנות המוכרות והדומיננטיות בשוק ההלוואות. קרן תבור לעסקים, הקרן לעסקים קטנים, הקרן לעידוד הייצוא ופיתוח השיווק, קרנות סיוע מגזריות, קרנות סיוע לעסקים לחבל עוטף עזה ועוד, הן קרנות שהוקמו על ידי המדינה במטרה לעודד עסקים ולהצמיח את הכלכלה.

הלוואה לפתיחת עסק בערבות המדינה ניתנות לאחר בדיקה כלכלית של הגוף המתאם והבנק, ולאחר קבלת אישורם של נציגי הציבור מטעם קרנות לעסקים בוועדות האשראי. במידה וכל הגופים ימצאו לנכון, יאשרו וימליצו על הצדקה כלכלית להמשך עתיד קיומם של  מועמדים אשר המחזור השנתי שלהם הוא עד מאה מיליון שקלים, תינתן הלוואה אחת לאותו גוף ובאותו זמן.

כידוע, אחוז מסוים מהפונים לקבלת הלוואה דרך קרנות סיוע לעסקים בערבות המדינה נתקלים בדחייה מסיבות שונות, אך בשוק קיימות קרנות פילנטרופיות פרטיות למימון עסקים, המעניקות הלוואות בתנאים נוחים כגון קרן כנען, קרנות פורת, קרנות צפונה ודרומה לעסקים, קרנות הסוכנות היהודית ועוד.